نرم افزار حسابداری بیمه
36 بازدید

ویرایش جدید حسابداری بیمه

پشتیبانی از بیمه عمر
بیمه عمر

نسخه 12.11 حسابداری بیمه کسبه منتشر شد. در این نسخه از نرم افزار حسابداری بیمه که اخیراً منتشر گردیده امکانات جدیدی را برای نمایندگی ها و کارگزاری های بیمه فراهم آورده است. برجسته ترین قابلیت مربوط به این نسخه از حسابداری بیمه، قابلیت ثبت قرارداد بیمه عمر و انجام پیگیری های خاص مرتبط با این رشته بیمه می باشد. یکی از مهمترین نگرانی های نمایندگان و کارگزاران بیمه در مورد رشته بیمه عمر پیگیری مشتریان جهت وصول اقساط بیمه عمر می باشد، لذا در این نسخه از حسابداری بیمه کسبه با استفاده از امکان ایجاد اقساط بیمه عمر و ارائه گزارش اختصاصی اقساط عمر، نماینده یا کارگزار بیمه به راحتی می تواند وصول اقساط قرارداد ها را پیگیری نماید و درنتیجه با استفاده از نرم افزار کسبه درآمد زایی بیشتری را فراهم نمایید. جهت دانلود نسخه رایگان از دکمه ذیل استفاده نمایید.

رضا جهان اندیش
۰۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۶