کارتخوان سیار
کارتخوان اندرویدی کسبه

بازاریابها و مراکز پخش مویرگی برای مدیریت مسائل مالی خود روش ها و راههای گوناگونی را امتحان کرده اند. به جرات می توان گفت که کاربردی ترین رویکرد برای ...